Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu boneapetit.cz, které jsou pro obě strany závazné.

Prodávající

Hana Veselá
5.Května 32

460 01 Liberec1
IČ: 75998823

Internetový obchod působí pouze na území České republiky.

Objednání zboží

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Prodávající má právo stornovat objednávku i bez udání důvodu a vyhrazuje si tímto právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek ostatních dodavatelů zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti apod. žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (e-mailem, telefonicky nebo i jinak). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede.

Obrázky uvedené v nabídce u každého produktu jsou pouze ilustrační a nemusí do detailu odpovídat samotnému produktu.

Od potvrzení objednávky prodávajícím začíná běžet dodací lhůta.

Prodávající, má právo odmítnou objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu boneapetit.cz též kupující poskytuje svůj výslovný souhlas ke shromáždění, zpracování a archivaci osobních údajů a jeho nákupech ve formě a množství, nezbytném pro daný účel. Kupující může svůj souhlas písemnou formou kdykoliv odvolat. Právní vztahy se řídí Zákonem o ochr. osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Doprava a odběr zboží

Nabízíme Vám několik způsobů převzetí a dopravy zboží.

1) OSOBNÍ ODBĚR NA SMLUVNÍCH VÝDEJNÍCH MÍSTECH

Jedná se o smluvní výdejní místa přepravní firmy Zásilkovna.cz. Na těchto adresách není prodejna ani sklad obchodu boneapetit.cz. Vyzvednutí zboží na jednotlivých výdejních místech se řídí obchodními podmínkami společnosti Zásilkovna.cz

Vyzvednutí zásilky zákazníkem:

•             Zákazník je informován SMS zprávou a emailem o tom, že jeho zásilka je připravena k převzetí. Zákazník má 7 dní na vyzvednutí zásilky.

•             Zákazník má možnost vyzvednutí zásilky na základě informace o čísle objednávky a předložení dokladu totožnosti. V takovém případě musí zásilku převzít osoba, jejíž jméno je uvedeno v objednávce zboží.

•            Příjemce, či osoba oprávněná jednat za Příjemce, v okamžiku převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na obalu zásilky znatelných poškozeních, tato poškození a ztráty oznámí Poskytovateli. Ve chvíli, kdy zásilka opustí prostory Poskytovatele, nelze v žádném z případů uplatnit jakoukoli odpovědnost za škodu."

 Zákazník má možnost si zboží na pobočce rozbalit, zkontrolovat a v případě jakýchkoli nesrovnalostí odmítnout převzetí.

 

2) PŘEPRAVNÍ SLUŽBA

Zboží bude doručeno na adresu, kterou jste uvedli v objednávce, a to zpravidla následující pracovní den od podání.

•             O podání zásilky budete informováni a v den dodání Vás bude kontaktovat kurýr, aby s Vámi upřesnil čas doručení.

Příjemce, či osoba oprávněná jednat za Příjemce, v okamžiku převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na obalu zásilky znatelných poškozeních, tato poškození a ztráty oznámí Poskytovateli. Ve chvíli, kdy je zásilka převzata od přepravce, nelze v žádném z případů uplatnit jakoukoli odpovědnost za škodu."

Zákazník má možnost si zboží rozbalit, zkontrolovat a v případě jakýchkoli nesrovnalostí odmítnout převzetí. Proto doporučujeme zásilku před převzetím rozbalit a provést optickou kontrolu.

 

Ceny a platby

Dobírka

Ceny a platby v tomto internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Platbu je možné realizovat platbou předem na účet společnosti Bone Apetit, na dobírku při doručení Přepravní službou, nebo vyzvednutím na odběrném místě.

Platba dobírkou - Kupující zaplatí částku při převzetí zboží na Zásilkovně, České Poště, DPD PickUp, nebo  od přepravní služby.

•             Nevyzvednuté zásilky, které byly poslány s dobírkou a nebyly zákazníkem vyzvednuty, již podruhé na dobírku neposíláme. Na přání zákazníka zásilku odešleme znovu, zboží a obojí poštovné však musí být uhrazeno předem po domluvě na účet.

•             Při nevyzvednutí objednaného zboží Vám bude vystavena faktura na úhradu vynaložených expedičních a manipulačních nákladů.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného uhrazení celé kupní ceny zboží, vyjádřené prodávajícím.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list.


Platba převodem

Zboží je možné uhradit předem na číslo účtu: 2700772334/2010.

Elektronická evidence tržeb

Od 1. března 2017 se na náš eshop vztahuje elektronická evidence tržeb.
 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

Zákazník souhlasí s tím, že mu EET účtenka může být zaslána elektronicky (emailem).

 

Vrácení zboží a reklamace

Vrácení zboží

V souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. máte jako spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Toto právo se nevztahuje na obchodní vztahy, které se řídí zákonem č. 513/1991 Sb.

 

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

•             Sdělte nám písemně nebo telefonicky své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pro platnost právního úkonu je rozhodující datum podání písemnosti k poštovní přepravě držiteli poštovní licence nebo datum uvedený na protokolu o převzetí zboží v případě osobního předání na prodejně. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení finančních prostředků za zboží), ale pomůžete nám tak zkvalitnit naše služby, za což Vám předem děkujeme.

•             Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakty a to za následujících podmínek:

o             musí být nepoškozené

o             musí být kompletní s originálem dokladu o koupi a v originálním, rovněž nepoškozeném balení (obalu), v případě, že v takovém bylo zakoupeno.

•             Zboží zasílejte zpět výhradně jako „pojištěné“, jelikož za jeho ztrátu, poškození nebo úbytek ručí až do přijetí adresátem zásadně jeho odesilatel.

•             Zásilky odeslané „na dobírku“ nebude možné přijmout a budou v souladu se zákonem jako nevyžádané odmítnuty.

•             Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případně doručení nekompletního zboží či zboží ve stavu i/ještě jinak odporujícímu výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

•             Bude-li předání zboží provedeno na prodejně nebo pobočce, obdržíte částku v hodnotě zboží v době nákupu (uvedenou na dokladu o koupi) obratem proti vrácenému a zkontrolovanému původně zakoupenému zboží.

•             Náhrada za vrácenou objednávku nezahrnuje expediční náklady spojené s původní objednávkou (poštovné).

•             V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze odstoupení od spotřebitelské smlouvy jako bezvadný právní akt akceptovat a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Reklamace zboží

•             V případě požadavku reklamace zboží nás nejprve kontaktujte telefonicky nebo emailem.

•             Reklamované zboží, po dohodě s dodavatelem, kupující na vlastní náklady zašle dodavateli a to v neporušeném obalu a s dokladem o koupi.

•             Pokud bude reklamace uznána, kupující má nárok na náhradu - vrácení peněz za reklamované zboží nebo zboží nové.

•             V případě neuznání reklamace, budou kupujícímu naúčtovány náklady spojené s řešením neuznané reklamace.

•             Reklamace se nevztahuje na běžné a drobné vady vzniklé používáním zboží a na vady, jež si způsobil kupující sám nesprávnou manipulací se zbožím.

Ochrana osobních dat

Internetový obchod boneapetit.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity. Zpracování a archivace Vašich osobních údajů a nákupů budou tedy realizována jen ve formě a množství, nezbytném pro daný účel. Jako kupující můžete svůj souhlas písemnou formou kdykoliv odvolat. Právní vztahy se zde řídí Zákonem o ochr. osobních údajů č. 101/2000 Sb.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách boneapetit.cz


Odeslanou objednávkou je spotřebitel (kupující) po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Veškeré právní podmínky se řídí především Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., Zák. na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb., nebo Obch. zákonem č. 513/1991 Sb.

 Lze dohodnout i speciální podmínky, které mají mezi prodávajícím a kupujícím přednost před zákonem, pokud to zákon výslovně nevylučuje a nejsou-li ani jinak v rozporu se zákonem.

 

Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů.